Verkiezers Platvorm

In het verslag over het `Europees Verkiezers Platform Nederland' in oprichting, vermeldt uw verslaggeefster dat ik mij verkiesbaar stel voor deze nieuwe partij (NRC Handelsblad, 2 april).

Op geen enkele wijze heb ik mij echter tijdens bovengenoemde gelegenheid daarover uitgelaten. Ik juich dit initiatief weliswaar toe als een mogelijke bijdrage aan de politieke pluriformiteit van het Europees Parlement, maar ben niet van plan daarbij zelf op de voorgrond te zullen treden.