Rechtsorde

Minister De Grave van Defensie verklaarde onlangs in de Tweede Kamer (NRC Handelsblad, 8 april): ,,Zoals een nationale rechtsorde justitie en politie kent, zo is de NAVO nu het instrument van de internationale gemeenschap om handhaving van de rechtsorde af te dwingen tegenover een president die een miljoen van zijn onderdanen de grens over jaagt.''

1. De honderdduizenden Kosovaren zijn pas de buurlanden ingetrokken nadat de NAVO zichzelf tot internationale politieagent had benoemd en tot actie was overgegaan.

2. Een nationale justitie en politie functioneert in een democratische staat onder controle van de nationale gemeenschap.

3. De NAVO heeft juist de controle van de internationale gemeenschap (VN en Veiligheidsraad) buitenspel gezet.

4. Daarom is het optreden van de NAVO eerder te vergelijken met dat van warlords in een nationale gemeenschap.