Psychologen laten zich massaal registreren

De wettelijke registratie van psychologen, die op 1 april voltooid had moeten zijn, heeft enkele maanden vertraging opgelopen doordat veel meer psychologen zich hebben aangemeld dan voorzien. In plaats van de verwachte zevenduizend dienden 11.500 psychologen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) een aanvraag in voor de titel van gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).

Voor dit nieuwe, wettelijk beschermde beroep is vorig jaar een postdoctorale opleiding begonnen met 83 plaatsen. De opleiding besteedt aandacht aan onder meer diagnostiek, psychotherapie en kennis over arbeid, zodat afgestudeerde psychologen worden toegerust op een baan in de gezondheidszorg.

Mensen die nu al als psycholoog werkzaam zijn in de gezondheidszorg hadden tot 1 oktober vorig jaar de tijd om de titel te verkrijgen zonder dat ze de opleiding hebben gevolgd. Volgens directeur R. Baneke van het NIP hebben tegen de verwachting in ook veel psychologen zich aangemeld die werken in het onderwijs en in de jeugdzorg, mogelijk om hun werkkansen te waarborgen. ,,Het is een titel die door de overheid beschermd wordt. Het kan zijn dat het in de toekomst een eis wordt: `Je kunt alleen bij ons werken als je GZ-psycholoog bent'.'' Psychologen met ten minste zeven jaar werkervaring in de gezondheidszorg krijgen de registratie zonder meer, anderen moeten zich laten bijscholen. ,,Dan mogen ze over drie jaar terugkomen.''

Het beroep GZ-psycholoog is vorig jaar opgenomen in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in plaats van het beroep van klinisch psycholoog, dat te veel overlapte met dat van psychotherapeut. De Wet BIG is onder meer bedoeld om iedereen die werkt in de gezondheidszorg te registreren en onder het tuchtrecht te brengen. Volgens G. Hutschemaekers van het Utrechtse Trimbos-instituut heeft deze wet de al bestaande chaos in beroepen in de geestelijke zorg groter gemaakt. Er zijn meer dan honderddertig functies, waarbij voortdurend discussie is over de vraag welke volgens de wet een apart beroep zijn en welke niet.