Premier weigert inzage in brieven koninklijk huis

Minister-president Kok weigert zijn correspondentie met het koninklijk huis over het omstreden lidmaatschap van kroonprins Willem-Alexander van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) openbaar te maken. De Volkskrant had met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om inzage in de brieven verzocht. Volgens Kok zou het openbaar maken van de twee brieven afbreuk doen aan de eenheid van de Kroon.

De bestuursrechter in Amsterdam had eerder het verzet gehonoreerd dat de Volkskrant tegen de weigering had aangetekend. De rechter bepaalde vorige week dinsdag dat de premier zijn weigering onvoldoende had gemotiveerd, te meer omdat de eenheid van de Kroon niet in gevaar kan komen als het correspondentie met kroonprins Willem-Alexander betreft. De Volkskrant vindt dat als de correspondentie met de kroonprins is gevoerd, de eenheid van de Kroon niet in gevaar kan zijn gebracht, omdat de kroonprins niet tot de Kroon behoort. ,,Tot de Kroon rekenen we het staatshoofd en de ministers, dat is les staatsrecht nummer één'', zegt Volkskrant-woordvoerder Victor Lebesque.

De Amsterdamse bestuursrechter gaf de premier een week de tijd om met een nieuwe motivering voor zijn weigering te komen. Het staat niet vast of Kok met Willem-Alexander of met koningin Beatrix heeft gecorrespondeerd. Het ministerie van Algemene Zaken weigert daarover uitsluitsel te geven. Het stelt zich op het standpunt dat correspondentie tussen het ministerie van Algemene Zaken en het koninklijk huis absoluut vertrouwelijk moet blijven. Het ministerie weigerde ook de bestuursrechter inzage in de correspondentie te geven. Het wilde ook niet een onleesbaar gemaakte kopie van de brieven overleggen, waaruit via het briefhoofd de aard van de correspondentie zou kunnen blijken.

De Raad van State heeft gisteren in het hoger beroep dat de landsadvocaat tegen de rechterlijke uitspraak had ingesteld, de uitspraak om met een nieuwe motivering te komen geschorst. De Raad van State wees er gisteren op dat het niet zeker is dat de kroonprins niet tot de Kroon behoort.

De Volkskrant overweegt eveneens in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de Amsterdamse bestuursrechter, onder meer om dit beroep te kunnen versnellen. Victor Lebesque: ,,Als we deze zaak winnen, dan is het geheim van Noordeinde gebroken.''