NAVO is eensgezind over acties

De NAVO heeft gisteren, op de eerste bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de alliantie sinds het begin van de luchtacties tegen Joegoslavië, haar vastbeslotenheid onderstreept om de bombardementen voort te zetten tot Belgrado buigt.

Vannacht is de vluchtelingenstroom uit Kosovo weer op gang gekomen in een kilometerslang konvooi.

NAVO-chef Javier Solana beschuldigde in Brussel de Serviërs van ,,barbaarse praktijken'' in Kosovo. Hij zei dat ,,Miloševic verliest en weet dat hij verliest''.

De NAVO-ministers herhaalden de voorwaarden waaraan Belgrado moet voldoen voordat de acties worden beëindigd: stopzetting van het geweld in Kosovo, een troepenaftocht, de terugkeer van vluchtelingen, de toelating van een vredesmacht en medewerking aan een nieuw statuut voor Kosovo. De ministers spraken gisteren zelf ook over de status van Kosovo. De mogelijkheid wordt overwogen om van Kosovo een internationaal protectoraat te maken. Tot nu toe werd uitgegaan van een autonoom Kosovo in Joegoslavië.

De ministers gaven de militairen van de alliantie de opdracht uit te zoeken hoe hulp kan worden verleend aan de Albanese vluchtelingen binnen Kosovo. Daarbij worden voedseldroppings overwogen. Er zouden 700.000 vluchtelingen in Kosovo zijn, van wie 260.000 zonder onderdak.

Inmiddels bereiken berichten over hongersnood en besmettelijke ziekten vanuit Kosovo de buitenwereld. Vijfduizend vluchtelingen bereikten vannacht Albanië. Ze meldden dat in Kosovo de Serviërs Kosovaren dwingen te helpen bij het leggen van mijnen en dat ze worden gebruikt als menselijk schild bij een luchtmachtbasis. Het niemandsland tussen Kosovo en Macedonië bij Blace is vandaag weer volgestroomd met honderden vluchtelingen.

Het UÇK meldde zware gevechten bij de stad Junik, waarbij vijftien Serviërs en vijftien UÇK-strijders waren gedood; de Serviërs meldden ,,150 terroristen'' te hebben ,,geliquideerd''. (Reuters, AP, AFP)