M/V

In het artikel Verdeelde commercie (in de krant van maandag 12 april, pagina 21) wordt naar staatssecretaris J.M. de Vries (Verkeer en Waterstaat) met `hij' verwezen. De staatssecretaris is echter een vrouw: Monique de Vries.