Meer schadeclaims tegen criminoloog Van de Bunt

Na de Amsterdamse advocaat F. Salomonson willen nog vier (rechts)personen schadeclaims indienen bij de hoogleraar criminologie H. van de Bunt.

Onder hen zijn het bedrijf VHS Onroerend Goed en Etienne U., die onlangs door het Amsterdamse gerechtshof is vrijgesproken van het leiderschap van een criminele drugsorganisatie.

Vanmorgen meldde de raadsman van VHS, O. Hammerstein, dat een tweede privé-persoon en een bedrijf schadeclaims gaan indienen. Hammerstein zal voor de rechter namens VHS een vergoeding eisen van 3,5 miljoen gulden. Ook de claim van het tweede bedrijf zal volgens hem ,,miljoenen'' bedragen. De privé-persoon eist 150.000 gulden smartengeld, het bedrag dat de Arnhemse rechtbank toewees aan Salomonson, en een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Vorige week oordeelde de rechtbank in Arnhem in een tussenvonnis dat Van de Bunt de advocaat Salomonson in een bijlage van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa ten onrechte heeft beschuldigd van ,,verwijtbare betrokkenheid'' bij de georganiseerde criminaliteit.

De Nederlandse Staat zou Van de Bunt, hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, schadeloos stellen voor het smartengeld dat hij moet betalen aan Salomonson. Of dit ook voor nieuwe claims geldt is nog onduidelijk.

Het bedrijf VHS Onroerend Goed is in het rapport-Van Traa niet bij naam genoemd. Volgens Hammerstein is het bedrijf er evenwel even herkenbaar als wanneer van ,,een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands'' gesproken zou worden. ,,Iedereen begreep dat het om VHS ging.''

Ook C. Korvinus, raadsman van Etienne U., verwacht dat het Arnhemse vonnis voldoende aanknopingspunten biedt voor een schadeclaim van zijn cliënt. Etienne U. is in het rapport-Van Traa omschreven als een zware crimineel die aan circa zeven misdaadgroepen leiding gaf. De crisis in de opsporing die uitmondde in de enquête-Van Traa, is begonnen in het politie-onderzoek naar Etienne U. Veel getuigen die voor de enquêtecommissie verschenen hebben Etienne U. zodoende evenals Van de Bunt in verband gebracht met criminele activiteiten. Volgens Korvinus hoeven zij vooralsnog evenwel geen claim te verwachten: ,,Wij spitsen het toe op het eindrapport.''

Ook Het Parool, De Telegraaf en Parool-redacteur B. Middelburg kunnen schadeclaims van Etienne U. tegemoet zien na ,,onfatsoenlijk publicaties'', aldus Korvinus, waarin zijn cliënt zonder voorbehoud een drugsbaron is genoemd.