Meer geld cultuur in Randstad

Nederlandse gemeenten spenderen per inwoner gemiddeld 158 gulden aan cultuur, zo heeft het CBS becijferd op basis van de begrotingen voor het lopende jaar. De rekenmeesters komen tot dat bedrag door de uitgaven voor kunst, oudheidkunde, musea, openbare bibliotheken en vormings- en ontwikkelingsprojecten bij elkaar op te tellen.

Opvallend is dat Randstadgemeenten verreweg het meest aan cultuur uitgeven: zo'n 200 gulden per inwoner. Drentse gemeenten blijven steken op de helft (109 gulden), de rest zit er zo'n beetje tussenin. Volgens het CBS komt dat doordat de meeste orkesten en theatergezelschappen en ook de meeste grote musea in de Randstad zetelen. Daar staat tegenover dat de Randstadprovincies, samen met Zeeland, het minst over hebben voor vormingswerk: rond de 20 gulden per inwoner. (ANP)