Dollar of euro

`Dure dollar remt bij Océ omzetgroei', aldus kopt NRC Handelsblad op 9 april. Hieruit blijkt dat Océ haar producten op de wereldmarkt in dollars prijst en niet in euro's, immers de depreciatie van de euro zou normaliter tot een forse omzetgroei moeten leiden.

Kennelijk is Océ niet geïnteresseerd in omzetgroei c.q. vergroting van marktaandeel, maar alleen in winstgroei oftewel toename van de `shareholders value', welke – voor een achterdochtig iemand – intussen vrijwel niet meer te onderscheiden is van toename van de `dollar value'.

Wel heeft het Europese bedrijfsleven de afgelopen jaren meer dan evenredig geprofiteerd van de hogere dollar.

Wil de euro echter een lang leven beschoren zijn dan lijkt het wenselijk en noodzakelijk om desnoods het Europese bedrijfsleven te verplichten hun producten in euro's te prijzen, zoniet dan kunnen we beter in een moeite door overstappen op de dollar.

    • K. Schaafsma