`Den Haag toch groter'

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) voelt zich door het regeerakkoord gebonden de gemeentelijke herindeling van Den Haag ten koste van haar buurgemeenten door te zetten. Hij is echter van mening dat een stadsprovincie op termijn de beste oplossing zou bieden voor de ruimtenood van de stad.

Dit heeft Peper geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De vijf Haagse randgemeenten en Den Haag hebben er bij Peper voor gepleit om vanaf het jaar 2002 `een sterke stadsprovincie' door te voeren ten einde een herindeling tegen te kunnen gaan.

Peper, die zich baseert op een rapport van hoogleraar A. van der Zwan, denkt dat de problemen van Den Haag op korte termijn weer urgent zullen zijn en dat een stadsprovincie op termijn daarvoor nu geen uitkomst biedt. Bovendien heeft de Tweede Kamer zich in 1997 in de motie-Remkes uitgesproken voor een herindeling van Den Haag en omgeving.

De minister vreest wel dat een herindeling ,,een wissel zal trekken op de kwetsbare verhoudingen tussen Den Haag en de buurgemeenten die een duurzame oplossing voor de langere termijn kan bemoeilijken''.