CAO-gesprek universiteiten vastgelopen

De onderhandelingen voor een CAO bij de universiteiten zijn gisteren vastgelopen. De bonden en de werkgeversorganisatie VSNU konden het niet eens worden over de salarissen. De bonden bereiden acties voor. De bonden willen een loonsverhoging van minimaal 3 procent per 1 januari voor een CAO met een looptijd van een jaar.

De werkgeversorganisatie VSNU wil niet verder gaan dan 3 procent voor een CAO van achttien maanden.

De bonden Abvakabo, CFO, CMHF en AC hebben de universiteiten een ultimatum gesteld. Ze hebben tot 22 april de tijd om aan de eisen te voldoen. Zo niet, dan volgen er acties. In hun ultimatum zijn de bonden, zoals gebruikelijk, teruggevallen op het eisenpakket waarmee zij de onderhandelingen waren ingegaan. Dat betekent een inkomensverbetering van 4,25 procent.

Komen de universiteiten niet met een beter loonbod, dan volgen er eind deze maand `academisch getinte' acties, zegt P. Wiechmann van de Abvakabo. Daarbij kan gedacht worden aan prikacties, werkonderbrekingen en debatten. Helpt dat niet, dan komt er een landelijke stakingsdag.

Ook over de immateriële voorwaarden van de nieuwe CAO is nog geen overeenstemming. De VSNU wil de ambtenarenstatus voor haar werknemers afschaffen en een CAO sluiten die door de individuele universiteiten zelf kan worden ingevuld. De bonden voelen daar niets voor omdat de ambtenarenstatus hun werknemers een hoge mate van bescherming biedt.

De CAO geldt voor de circa 50.000 werknemers van veertien universiteiten. Het gaat om de eerste volledig eigen CAO voor het universitair personeel. Nu hebben de werknemers van de universiteiten wel een eigen CAO wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisaspecten vielen tot dusver onder de algemene onderwijs-CAO.

Net als bij de universiteiten verloopt het CAO-overleg in het hoger beroepsonderwijs (HBO) zeer moeizaam. Ook hier hebben de bonden de werkgevers een ultimatum gesteld, die op 20 april afloopt. Het eerste loonbod van de hogescholen noemden de vakbonden ,,een belediging vor iedereen die in het HBO werkt''.