Balkan

Hoewel ik niet wil bestrijden dat de Serviërs en Montenegrijnen grote vechtersbazen zijn, is het toch niet juist te stellen - zoals Peter Michielsen in NRC Handelsblad van 7 april doet - dat `de Serviërs [...] in 1912 na zeshonderd jaar de onoverwinnelijk geachte Turken binnen zes maanden uit Europa verdreven.'

Aan die eerste Balkanoorlog deden namelijk de Bulgaren en Grieken in even sterke mate mee. Volgens het vooraf tussen Bulgarije en Servië gesloten pact zouden deze landen respectievelijk 200.000 en 150.000 manschappen leveren, terwijl in het Bulgaars-Griekse pact de verdeling 300.000 en 120.000 was.

Over de werkelijk geleverde sterktes bestaat verschil van mening. Volgens sommige bronnen beliep het totaal aan manschappen van de Balkanlanden `slechts' 700.000 (hetgeen dus spoort met de beloofde inzet). In het Cargenie-rapport van 1914 worden echter voor Bulgarije en Griekenland alleen al aantallen van 560.000 resp. 215.000 genoemd, terwijl er voor Servië en Montenegro 400.000 resp. 50.000 uit kunnen worden afgeleid.

Zeker is in elk geval dat de eerste Balkanoorlog aan Bulgaarse zijde 30.000 slachtoffers heeft geëist en onder de Serviërs ongeveer 10.000.