Ambtenaar Commissie op zijspoor

De Europese Commissie heeft ambtenaar Paul van Buitenen zijn functie van intern financieel controleur ontnomen. Vanaf vrijdag is zijn schorsing officieel opgeheven en moet de Nederlander zich `in het belang van de dienst' gaan bezighouden met het beheer van gebouwen en diensten.

Van Buitenen kreeg op 18 december vorig jaar te horen dat hij geschorst was wegens het lekken van interne informatie aan onbevoegden. Hij had eerder die maand een dossier over fraude en vriendjespolitiek binnen de Europese Commissie naar de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement gebracht. Het schorsen van Van Buitenen leidde tot grote media-aandacht voor misstanden bij de Commissie. De Commissie trad uiteindelijk af, na een negatief rapport van een comité van wijzen.

Van Buitenen kreeg gisteren van directeur-generaal personeelszaken S. Smidt te horen dat hij van zijn functie is ontheven. Hij wordt overgeplaatst wegens een `verstoorde werkverhouding'. Bovendien ontving hij een overzicht van de Commissie met alle gedragsregels waaraan hij zich voortaan als loyaal ambtenaar moet houden. De Commissie blijft van plan om Van Buitenen wegens het doorgeven van informatie een tuchtstraf op te leggen.

Van Buitenen reageert verbitterd: ,,Ik had geen publieke knieval van de Commissie verwacht, maar dit is onterecht. Het was principieel juist geweest wanneer ze mij mijn oude baan hadden teruggegeven. Nu word ik terzijde geschoven in een onschadelijke administratieve functie. Ik leg me er niet bij neer.''

INTERVIEW: pagina 4