Actie justitie tegen illegaal oormerken

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw heeft gisteren bij huiszoekingen op zeven plaatsen in Nederland en België honderden gebruikte oormerken van runderen in beslag genomen.

De huiszoekingen bij veetransporteurs, kalvermesters en een slachthuis vloeiden voort uit een gerechtelijk vooronderzoek naar illegaal hergebruik van oormerken bij ruim negenhonderd oudere runderen. Deze bleken gele flappen te dragen van reeds geslachte runderen of van kalveren. Hoofdverdachte is een Nederlandse veehandelaar uit Belgisch Limburg, die in zijn auto vierhonderd gebruikte oormerken had liggen.

De gele flappen dienen ter registratie en identificatie van koeien. Door het systeem moeten ziekten bij runderen, waaronder de gekkekoeienziekte BSE, snel kunnen worden opgespoord. Omdat elke koe van geboorte tot slacht een geel oormerk draagt en het dier daarna moet worden afgemeld, kan een gebruikt oormerk nooit legaal worden hergebruikt.

Bij de huiszoekingen van gisteren zijn geen aanhoudingen verricht. Wel nam de AID bij de onderzochte bedrijven de administratie in beslag. De actie had plaats in samenwerking met de Belgische justitie. De AID vermoedt dat de ontdekte zwendel het topje van de ijsberg is en dat de komende maanden nog meer fraude met de gele oormerken aan het licht zal komen. Het onderzoek staat onder leiding van het openbaar ministerie in Maastricht.

In april vorig jaar meldde de AID in een vertrouwelijke brief aan het ministerie van Landbouw dat het systeem met de oormerken slecht functioneerde en onbetrouwbare informatie opleverde. Illegaal ingevoerde runderen zouden Nederlandse oormerken dragen, runderen zouden van een andere indentiteit worden voorzien (`omkatten') en dieren zouden volgens de registratie verscheidene keren zijn geslacht. Begin dit jaar meldde de Gezondheidsdienst voor Dieren dat ruim tien procent van de runderen met een oormerk niet kan worden teruggevonden in het systeem.