Tbs-kliniek schorst vier medewerkers

Vier vrouwelijke medewerkers van de tbs-instelling dr S. van Mesdagkliniek in Groningen worden ervan verdacht `seksuele relaties' te zijn aangegaan met patiënten. Tegen de vier loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie in Groningen worden de vrouwen verdacht van ,,onprofessioneel en grensoverschrijdend handelen'' jegens patiënten, ,,ook in de seksuele sfeer''. Het gaat om twee socio-therapeuten en twee hulpverleners van andere disciplines.

Volgens medisch directeur S. Leeuwestein van de Van Mesdagkliniek staat nog niet vast of sprake is geweest van seksuele contacten tussen behandelaars en patiënten. ,,Dat moet het onderzoek aantonen.'' Onder onprofessioneel handelen wordt volgens Leeuwestein in het algemeen bijvoorbeeld verstaan het niet nakomen van afspraken, het afwijken van afspraken omtrent begeleid verlof en het aannemen van cadeaus.

In de Van Mesdagkliniek worden 164 geestelijk gestoorde mannelijke criminelen behandeld, onder wie zedendelinquenten. Het gaat uitsluitend om misdadigers die na onderzoek ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. De Van Mesdagkliniek is de zwaarst bewaakte van de zeven klinieken voor ter beschikking van de staat gestelden.

Naar aanleiding van klachten van patiënten heeft de directie van de Van Mesdagkliniek aanvankelijk een intern onderzoek ingesteld. Over de uitkomst daarvan wil Leeuwestein geen mededelingen doen. Toen de patiënten vervolgens ook klaagden tegen de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is volgens Leeuwenstein ,,in goed overleg'' met de Inspectie besloten dat de ernst van de klachten aanleiding gaf voor justitieel onderzoek door de rijksrecherche. Dit onderzoek kan nog enkele weken duren.