PvdA'ers zien niets in Bolkestein als EC-lid

PvdA-lijsttrekker Van den Berg bij de komende Europese verkiezingen voelt niets voor voormalig VVD-leider Bolkestein als Nederlands lid van de Europese Commissie. Van den Berg zegt dat in de faxkrant PvdA-Vlugschrift van afgelopen weekeinde.

,,Bolkestein had tot voor kort opvattingen die niet uitgingen van versterking van het Europese huis. Hij pleit ook niet voor een sociaal Europa. Het liefst heb ik een sociaal-democraat, maar als het toch een VVD'er wordt, heb ik liever Pieter Winsemius'', zo geeft Van den Berg te kennen. Winsemius was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) in het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986).

Van den Berg krijgt met zijn verzet in het PvdA-Vlugschrift steun van huidig Europarlementariër d'Ancona. De oud-minister van WVC ziet niet in ,,waarom we de verkiezingen in zouden gaan met het verdedigen van een commissaris die altijd een laag ambitieniveau heeft gehad ten opzichte van Europa en die altijd heeft gepropageerd dat het nationaal belang voorop moet staan''.

Wat d'Ancona betreft moet Nederland een kandidaat naar voren schuiven ,,die de liefde en de creativiteit bezit om verder te bouwen aan Europa''. Kortom: als de VVD niet met iets beters komt, moet het maar een PvdA'er worden.

D'Ancona heeft echter een bang vermoeden dat tijdens de kabinetsformatie van vorig jaar al is besloten Bolkestein naar voren te schuiven voor Europa. Zij vindt dat dan in strijd met de opvatting dat belangrijke beslissingen in het openbaar moeten worden genomen en gecontroleerd door de Tweede Kamer. ,,Wanneer er intern nog niet is besloten, hoop ik dat de PvdA in de Tweede Kamer zich uitspreekt tegen de kandidatuur-Bolkestein.'' Bolkestein zelf was dit weekeinde niet te vermurwen tot enig commentaar op zijn gooi naar een post in de Europese Commissie. Vice-fractievoorzitter Cornielje heeft de oud-fractieleider vorige week officieel gelanceerd voor de vacante Nederlandse post in de Europese Commissie na het aftreden van het hele Commissie naar aanleiding van een kritisch rapport over de geringe greep van de Commissie op haar ambtenaren.

Premier Kok vindt het nog veel te vroeg om te speculeren over namen van Nederlandse kandidaten. Het kabinet zal volgens hem pas in mei of juni beslissen over een opvolger van de CDA'er Van den Broek, na overleg met de nieuwe voorzitter van de Commissie, de Italiaanse ex-premier Prodi.