Naar Carré?

Moeten we vanavond naar Freek de Jonge in Carré? Ik zie hem in Buitenhof en zijn verhaal is mager. Staakt het vuren, dat wil hij, maar dan? Onderhandelen, zegt hij. Die man (Miloševic) moet worden gestopt, zegt hij ook nog. Maar hoe dan? Freek komt er niet uit en wordt van de weeromstuit cynisch. De NAVO doet dit alleen maar omdat ze bang is voor de vluchtelingenstromen, zegt hij. Die kenden we nog niet. Eerst deed de NAVO het om wapens uit te proberen, nu om vluchtelingen tegen te houden.

Miloševic mag niet worden gedemoniseerd, zeggen de Westerse pacifisten, maar met de NAVO kun je kennelijk rustig je gang gaan.

's Middags ga ik naar een bijeenkomst van D66. Misschien bezitten zij de gouden graal. Ze hebben een veel te donker zaaltje uitgezocht aan de Nieuwezijds Kolk in Amsterdam. Een soort schuilkeldertje om alvast in de stemming te komen? Fractieleider Thom de Graaf, de Kamerleden Dittrich en Hoekema, Europees parlementslid Bertens en hoogleraar sociale wetenschappen Entzinger behoren tot de sprekers.

Ook D66 blijkt zijn pacifistische vleugel te hebben. Een man zegt: ,,Wij moeten ons als D66 niet op de militaire, maar op de sociale kant toeleggen.'' ,,Het is niet òf-òf, maar èn-èn'', reageert De Graaf. ,,We zullen moeten gaan denken aan een Marshallplan voor Zuid-Oost Europa.''

,,Waar vechten we voor waar we anders ook voor zouden vechten?'' roept een man uit de zaal. ,,Voor de eerbiediging van het leven'', reageert Bertens emotioneel. ,,Miloševic is verantwoordelijk voor alle problemen'', constateert Hoekema. ,,Dat is te eenzijdig'', protesteren enkele mensen. ,,Ik ben zo bang voor uitbreiding van de oorlog'', zegt een vrouw, ,,welke middelen hebben we nodig om Miloševic aan de tafel te krijgen?'' ,,Je moet ook bereid zijn met grondtroepen te werken'', zegt Cees Homan (militair medewerker van Clingendael). ,,Doe je dat niet, dan kan het nog weken duren.''

Zo golft het op en neer, de verbale strijd. Alleen met Entzinger lijkt iedereen het eens. Hij zegt: ,,Ik ben heel verbaasd over de terughoudendheid van de West-Europese landen om vluchtelingen uit Kosovo op te nemen. De Kosovaren zijn èchte vluchtelingen, en nu geven we niet thuis.''

Op de terugweg koop ik Newsweek en lees een column van Elie Wiesel, Holocaust-overlevende. ,,President Slobodan Miloševic is een misdadiger'', schrijft hij. ,,Degenen die nog steeds geloven dat er niet-gewelddadige manieren zijn om zijn onmenselijke acties tegen Albanezen af te breken, zijn naïef. Zij vergeten de aard van de eeuw waarin we leven.''

Ik ga vanavond niet naar Freek de Jonge.