Crisis rond Kosovo brengt Claes terug van weggeweest

De NAVO-aanvallen op Kosovo hebben een opvallende comeback tot gevolg. De onlangs in het Agusta-smeergeldproces veroordeelde voormalige NAVO-chef Willy Claes wordt in Belgische en buitenlandse media uitgebreid aan het woord gelaten als commentator.

Hij was gisteren nog te zien in het televisieprogramma De Zevende Dag en vorige week interviewde de Vlaamse krant De Standaard hem. Maar ook het Algemeen Dagblad en het Amerikaanse televisiestation NBC lieten hem aan het woord.

Claes, die de NAVO leidde van oktober 1994 tot oktober 1995, zegt de Kosovo-crisis te volgen via de media en ,,bronnen op hoog niveau''. Hij is verbaasd dat politici en militairen de Joegoslavische president Miloševic zozeer hebben onderschat.

,,Dat verbaast me. Want ze kennen Miloševic. Ze weten dat hij een onverbeterlijke stalinist is die zijn macht met alle middelen heeft veroverd en tracht te behouden'', aldus Claes in De Standaard. Hij vindt dat met Miloševic niet meer onderhandeld kan worden over de toekomst van Kosovo. ,,Zijn plaats is voor het Internationaal Gerechtshof van Den Haag.''

De oud-NAVO-chef, die in december in het ophefmakende Agustaproces werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar, een geldboete van 60.000 frank en ontzetting voor vijf jaar uit zijn burgerlijke en politieke rechten, grijpt de interviews aan om zijn overtuiging uit te spreken dat de Westerse alliantie er uiteindelijk in zal slagen Miloševic ,,militair blind en doof'' te maken.

,,Ik weet dat de experts zeggen dat je een oorlog niet kunt winnen via de lucht alleen. Mag ik er aan herinneren dat Irak vijf weken lang werd gebombardeerd vooraleer de grondtroepen het strijdperk betraden?''

Het Kosovo-conflict heeft volgens Claes eens te meer de zwakheid van de Europese Unie aangetoond. ,,Als één instelling door besluiteloosheid wordt gekenmerkt, is het wel de EU. De NAVO doet er misschien lang over maar beslist uiteindelijk wel.''

Als het conflict eenmaal is beëindigd, moet Kosovo volgens Claes een verregaande vorm van autonomie krijgen, die nog het meest lijkt op een internationaal protectoraat. ,,Kosovo kan geen onderdeel blijven van Joegoslavië, maar moet ook geen onafhankelijke staat worden'', aldus de voormalige secretaris-generaal.