Xenotransplantatie

NRC Handelsblad van 31 maart berichtte dat minister Borst transplantaties van dierlijke organen in mensen (xenotransplantatie) tijdelijk wil verbieden. Dat lijkt een goed bericht voor de dieren (en de mensen die opkomen voor de rechten van dieren), maar eigenlijk is het een wassen neus.

Wetenschappelijk onderzoek naar dit soort transplantaties mag gewoon doorgaan. En dat veroorzaakt het meeste en ernstig dierenleed.

Varkens zijn intelligente en sociale dieren, maar voor dit soort onderzoek worden zij solitair en in steriele omstandigheden gehuisvest. Apen worden opgeofferd om te bekijken of en hoe varkensorganen getransplanteerd kunnen worden.

Xenotransplantatie is misschien wetenschappelijk uitdagend, maar het maatschappeljk nut is bijzonder twijfelachtig.