Verkeersslachtoffers

Naar aanleiding van het bericht `Aantal doden in verkeer daalt verder tot 1.066' (NRC Handelsblad, 26 maart), het volgende.

Het is niet juist bij het vaststellen van het aantal verkeersslachtoffers alleen het aantal doden te vermelden.

Dat dit aantal daalt is mooi maar kan ook geschreven worden op het conto van een snellere en betere opvang van verkeersslachtoffers met ernstige verwondingen. Men is tegenwoordig in staat zeer ernstig gewonde mensen in leven te houden wat soms leidt tot overlevenden met ernstige en blijvende invaliditeit.

Door alleen sterftecijfers te citeren krijgt de lezer de indruk dat het goed gaat en dat het aantal slachtoffers vermindert. Dit is niet juist. Er zijn weinig redenen om optimistisch te zijn wat deze verschrikkelijke epidemie betreft. Er is maar één goede maatregel om deze ellende te beperken: een algemene maximumsnelheid van 30 kilometer in de bebouwde kom.