Vergunning `een farce'

Bedrijven krijgen veel te gemakkelijk vergunningen om met genetische gemoficeerde planten op proefvelden te werken. Dat stelt Greenpeace op grond van een rapport, dat verslag doet over de wijze waarop het ministerie van VROM dergelijke vergunningen verleent. VROM houdt belangrijke gegevens achter, stelt Greenpeace dat de verlening een `farce' noemt.