Robeco vindt geen koper voor FTC

De Robecogroep is er nog steeds niet in geslaagd haar belang van 20 procent in het effectenkantoor Financial Trading & Consultancy (FTC) van de hand te doen. FTC is het bedrijf waar E. Swaab, een van de hoofdverdachten in de beursfraudezaak, directeur is. Volgens een woordvoerder van Robeco is het ,,zo goed als onmogelijk' om een koper voor FTC te vinden. Robeco wil al geruime tijd van FTC af, vooral na de negatieve publiciteit rondom de beursfraude.

Uit verklaringen die (ex)werknemers van Robeco Effectenbank tegenover justitie hebben afgelegd in het kader van het zogeheten `Clickfondsonderzoek' zijn meer details bekend geworden over transacties die Swaab in de periode 1990-1994 bij Robeco Effectenbank heeft verricht. De verklaringen maken deel uit van het vertrouwelijke dossier over Swaab, waarvan het Openbaar Ministerie recentelijk een deel naar betrokken raadslieden heeft gestuurd.

Bij de transacties, die het OM als verdacht beschouwt, waren drie rechtspersonen betrokken die volgens justitie aan Swaab toebehoren. De (oud) werknemers van Robeco verklaren in hun procesen verbaal dat deze drie rechtspersonen zelden verlies leden. Ook verklaren zij dat er orders werden verkregen ,,waarbij het positieve resultaat al vast stond''. Daarnaast probeerde Swaab zijn eigen rechtspersonen bij transacties ,,er tussen te plaatsen''. Uit het dossier blijkt dat er vanuit de drie rechtspersonen overboekingen zijn gedaan naar een Zwitsers advocatenkantoor waarvan het OM vermoedt dat het als stroman voor Swaab fungeerde. In totaal zou het om ruim zes miljoen gulden gaan.

Zowel het Controlebureau van de beurs als de Robecogroep zelf hebben in 1994 onderzoek gedaan naar de verdachte transacties, maar konden geen onregelmatigheden vinden. Alle transacties bleken te zijn verricht binnen de toegestane marges. Toch besloot de Robeco-leiding in 1994 de activiteiten van de drie rechtspersonen te beëindigen, met name omdat de werkelijke eigenaar achter de rekeningen niet te achterhalen was. Wel bleef de Robeco Effectenbank gewoon zaken doen met FTC, totdat dat bedrijf in november 1997 genoemd werd in de beursfraudeaffaire.

Justitie verdenkt Swaab ervan aan het hoofd te staan van een criminele organisatie die, via een netwerk bij financiële instellingen, diverse transacties met voorkennis heeft gedaan. Hem wordt valsheid in geschrifte, omkoping en oplichting ten laste gelegd. Het is onduidelijk of het OM kan bewijzen of de verdachte transacties strafbaar waren. Swaab, die de Zwitserse en Nederlandse nationaliteit heeft, verblijft in Zwitserland. Tegen hem is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.