Rijksambtenaren krijgen 2,9 pct meer loon in nieuwe CAO

De 118.000 ambtenaren van de rijksoverheid krijgen op 1 juni een loonsverhoging van 2,9 procent, en in december eenmalig 0,5 procent van hun jaarsalaris bovenop de structurele eindejaarsuitkering van 0,3 procent.

Dat staat in de gisteren overeengekomen CAO tussen de Rijksoverheid en de ambtenaren. De CAO loopt tot augustus 2000. De totale loonsom voor de rijksoverheid bedroeg in 1997 8,7 miljard gulden.

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) vindt de afgesproken loonstijging hoog. ,,Het is op het randje, het zit net op de grens tussen verantwoord en niet verantwoord'', aldus een woordvoerder van de minister. Peper en zijn collega Jorritsma (Economische Zaken) lieten eerder weten dat een gematigde loonstijging van belang is voor de arbeidsmarkt. Ook premier Kok zei dat, ,,zeker met de wat tegenvallende economische groei'', grote loonstijgingen onwenselijk zijn.

De vier vakbonden voor overheidspersoneel waren de onderhandelingen ingegaan met een looneis van 3,5 procent voor een jaar, plus een eindejaarsuitkering van structureel één procent. Ze zeggen niettemin tevreden te zijn met het resultaat.

Naast de overeengekomen loonstijgingen is ook afgesproken dat de werkgevers (departementen) initiatieven ontwikkelen voor scholing, kinderopvang, het verbeteren van het personeelsbeleid en het werven van jongeren. Hiermee is ruim 40 miljoen gulden gemoeid.

Verder zullen de werkgevers, samen met de werknemers, onderzoeken hoe ambtenaren meer keuzemogelijkheden kunnen krijgen bij het samenstellen van hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Ook komt er een studie naar het belonen van individuele prestaties. Nu bestaat slechts 0,7 procent van de loonsom uit prestatiebeloning.

Er komen meer mogelijkheden voor ambtenaren die na hun zestigste nog willen blijven werken. Het aantal beroepen waarvoor een zogenoemd functioneel leeftijdsontslag geldt, wordt daartoe omlaag gebracht van vijftig naar dertig.

Andere afspraken in de CAO zijn onder meer het bevorderen van de doorstroom van vrouwen en allochtonen, het creëren van minimaal 150 arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en het verbeteren van het imago van de Rijksoverheid als werkgever.

CAO: via www.nrc.nl/Doc