`Prodi mag geen lijst trekken'

De beoogde voorzitter van de Europese Commissie, de Italiaanse oud-premier Prodi, kan niet meedoen aan de verkiezingen voor het Europese Parlement. Die eis stelt de grootste, socialistische fractie van het Europarlement.

Prodi werd twee weken geleden door de Europese staats- en regeringsleiders aangeduid als de nieuwe Commissievoorzitter. Het Europees Parlement moet echter nog met zijn benoeming instemmen. Zijn definitieve benoeming kan pas plaatshebben na de Europese verkiezingen van half juni. Prodi blijkt in de tussentijd zelf te willen deelnemen aan die verkiezingen, als lijsttrekker van zijn onlangs opgerichte partij Democratici.

,,Als de [Commissie-]voorzitter een lid van het parlement is, kan hij zeggen: ik ben een van jullie'', zei Prodi gisteren aan leden van het parlement, tijdens de eerste verkennende gesprekken met de belangrijkste politieke fracties in het Europees Parlement. Maar de leider van de socialistische fractie, de Britse Pauline Green, verklaarde: ,,In mijn fractie wordt dit sterk afgekeurd.''

Volgens een onlangs door de Commissie aangenomen gedragscode kunnen commissarissen geen politiek mandaat bekleden. Voor Prodi geldt dit formeel niet, omdat hij nog geen commissievoorzitter is. Volgens Green zijn Prodi's aspiriaties ,,geen goed voorteken voor een maximale consensus'' in het Europese Parlement en zou hij beter zijn tijd volledig wijden aan ,,wat een zeer moeilijke en veeleisende baan wordt''. De christendemocratische fractie heeft geen bezwaar tegen Prodi's deelname aan de Europese verkiezingen.

De socialistische fractie is er ook tegen dat huidig demissionair Commissievoorzitter Santer deelneemt aan de Europese verkiezingen. Santer wil de lijst trekken van de Luxemburgse christendemocraten.