Openbaar ministerie (1)

De treurnis van mevrouw A.G. Korvinus (Z 20 maart), krachtens prestatie en positie te herkennen als een intelligente juriste en carrièrevrouw, geeft duidelijk aan hoezeer het totale misverstand rond de positie van het Openbaar Ministerie in de zielen van betrokkenen is ingesleten.

De `oude structuur van vijf onafhankelijke rechtsgebieden die redelijk autonoom justitieel beleid voerden moet wijken' merkt zij op. Verder gewaagt zij van `onafhankelijke magistraten die zich oriënteren op de rechter'. Dat worden dan in de nieuwe structuur etcetera. Deze zogenaamde oude structuur is op niets gebaseerd.

De Wet op de Rechterlijke Organisatie art. 5 bepaalt immers: ,,De ambtenaren van het Openbaar Ministerie zijn verplicht de bevelen na te komen, welke hun in hun ambtsbetrekking door de daartoe bevoegde macht, vanwege de Koning, zullen worden gegeven.''

Het betekent eenvoudigweg dat de ambtenaar van het OM ambtenaar is en was en blijft en moet doen wat hem gezegd wordt. De Rechterlijke Macht, zo bepaalt dezelfde wet in art. 1, bestaat uit het kantongerecht, de arrondissementsrechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Daar hoort het OM niet bij.

De gedachte, die bij mevrouw Korvinus heeft postgevat, is vermoedelijk ingegeven door de volstrekt scheefgegroeide positie van het OM binnen die rechterlijke macht. Het OM, de officier van justitie heeft zijn kantoor in het gebouw van de rechtbank. Hij zit in de rechtszaal op het podium naast de rechter. In alle gevallen keek de officier van justitie c.q. de procureur-generaal vanaf een zekere hoogte neer op de verdachte en op diens advocaat.

Het ware beter het bureau van de officier c.q. de procureur-generaal bij het gerechtshof uit het gebouw van de rechtbank te halen en elders onder te brengen. Hij zou ook van het podium in de rechtszaal af moeten en in de zaal moeten staan als de advocaat van de eiser, in dit geval de Staat.

Het is niet zozeer dat mevrouw Korvinus een kritische instelling had, veeleer een volstrekt onjuiste. Mevrouw is zeker niet magistraat, zij is nooit magistraat geweest. De enige magistraten zijn de leden van de rechterlijke macht die onafhankelijk zijn en dat op grond van het bepaalde in de Grondwet.