`Minister verzweeg privaat plan Betuwelijn'

Ondernemer Rob Lubbers heeft eind vorig jaar, mede namens een aantal grote Nederlandse bedrijven, een plan ingediend bij minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voor de private financiering en exploitatie van de Betuweroute.

De minister vermeldt dit plan evenwel niet in de brief over de private exploitatie en financiering van de Betuweroute die ze deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Op grond hiervan zegt Lubbers dat Netelenbos de Kamer niet goed heeft geïnformeerd.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer reageert uiterst ontstemd. ,,De minister is in gebreke gebleven door de Kamer niet te informeren over het plan-Lubbers'', zegt Kamerlid Gerd Leers. ,,Dit kan dus niet. Het plan is bijzonder interessant. We moeten er dan ook serieus over kunnen praten. Deze gang van zaken toont weer eens aan dat de aanpak van private financiering door deze minister niet deugt.''

Leers vraagt komende week om een brief van de minister over het plan-Lubbers. Ook wil hij snel een overleg over de Betuweroute.

De plannen van Lubbers, die volgens hem gedragen worden door een aantal niet nader genoemde grote ondernemingen – vooral ,,vervoerders en verladers'' – voorzien in een Betuweroute waarop zowel spoorvervoer als wegvervoer plaatsvindt. De bijdrage van het bedrijfsleven is begroot op 1,6 miljard gulden.

Lubbers, oud-directeur van Hollandia Kloos, thans grootaandeelhouder van handelsonderneming HIM FURNESS, stuurde zijn plan op 9 december naar de minister. Op 13 januari had hij ten kantore van Hollandia Kloos een uitvoerig onderhoud met een aantal verantwoordelijke ambtenaren van Verkeer en Waterstaat die volgens Lubbers positief op zijn plannen reageerden. Vorige week kreeg Lubbers echter een afwijzende brief van de minister waarin ze een belangrijk deel van zijn plannen van tafel veegt.

Leers noemt een en ander ,,onbegrijpelijk''. ,,Als de minister geen goed argument heeft waarom ze het plan heeft verzwegen, heeft ze een probleem.'' Minister Netelenbos was gisteren, wegens verblijf in Roemenië, onbereikbaar voor commentaar. Gevraagd naar de terughoudende reactie op de plannen van Lubbers liet een woordvoerster weten dat het ministerie de ,,procedure zo open mogelijk wil houden''. Ook wees ze erop het departement met Lubbers heeft gesproken over zijn voorstel.