Meteorologie

Het weer van afgelopen paasdagen had een ander karakter dan verwacht was, wat aanleiding gaf tot een vetgedrukt stukje onder de pakkende kop `Meteo's collectief in de fout' (NRC Handelsblad, 6 april).

Dit stukje en de daarin geciteerde meteorologen wekken de indruk dat `perfecte voorspellingen' voor deskundiger meteorologen met een betere technologie mogelijk zijn. Een perfecte weersvoorspelling van een meteoroloog verwachten is echter even onzinnig als van een medicus de exacte voorspelling te verwachten dat een bepaald persoon op een bepaalde dag een bepaalde ziekte zal krijgen.

Wij lezers en kijkers, daarin gestimuleerd door de manier waarop de weersverwachting in de krant en op de televisie wordt gepresenteerd, krijgen de indruk dat we nu het weer voor ogen krijgen zoals het morgen (of nog later) zal zijn.

Maar als we goed lezen zien we op Teletekst altijd een `percentage verwachting': minimaal 10 procent kans op regen en nooit 0 procent. Het onverwachte weer kan bewaarheid worden. Het is ons niet gegeven de toekomst te voorzien. Alleen profeten is het gegeven de toekomst correct te voorzien. Wij gewone mensen en leken op het gebied van meteorologie hebben de verwachtingen van meteorologen voor de afgelopen paasdagen verkeerd opgevat. De meteorologen hadden volkomen gelijk: de 10 procent kans op een ander weertype is bewaarheid geworden, `domme pech' voor hen en ons, maar geen foute voorspelling.