Los van net met oudjaar

Het Rotterdamse waterbedrijf Europoort zal zich in de millennium-nacht in zijn geheel loskoppelen van het openbare elektriciteitsnet en de eigen procesregeling tot een minimum terugbrengen. Zo wil het bedrijf zich onkwetsbaar maken voor mogelijke millenniumstoringen bij de grote elektriciteitsproducenten.

Het Energie Millennium Platform in Arnhem toont zich onprettig verrast door dit besluit en hoopt dat weinig andere bedrijven dezelfde afweging maken. ,,Het is voor de elektriciteitsproducenten het makkelijkst als iedereen tegen oudjaar zoveel mogelijk volgens business-as-usual werkt'', zegt werkgroepvoorzitter ing. E. Meijer.

Maar voor ing. J.J. de Jong, directeur bedrijfsmiddelen van waterbedrijf Europoort, gaf de eigen verantwoordelijkheid de doorslag. ,,De industrie in Europoort eist de hoogst mogelijke leveringszekerheid van ons en daarom houden we de risico's zoveel mogelijk in eigen hand.''

Nog niet alle 23 waterbedrijven in Nederland zijn klaar met het oplossen van het millennium-probleem, laat de overkoepeling van de waterbedrijven Vewin weten. Maar er is goed vertrouwen dat de bedrijven er, met steun van de leveranciers van procesautomatisering, in slagen vóór 31 december aanstaande rond te zijn.