Kok: wellicht minder snoeien

Het kabinet onderzoekt of er minder bezuinigd kan worden dan de 4,8 miljard gulden die minister Zalm (Financiën) volgend jaar extra had willen snoeien. Dit zei minister-president Kok gisteren na afloop van de ministerraad. Dit zou mogelijk zijn nu de inflatie hoger lijkt uit te vallen dan waar eerder van was uitgegaan. Als de inflatie toeneemt, stijgen de belastinginkomsten van de overheid.

De premier stelde dat de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen drie maanden al een hogere inflatie had laten zien dan het Central Planbureau (CPB) in de macro-economische verkenningen had becijferd. Volgens het CPB bedraagt de inflatie dit jaar nog 1,25 procent en daalt deze in 2000 naar 0,6 procent.

Kok zei te verwachten dat ook het CPB deze zomer de inflatiecijfers zal moeten verhogen. ,,Kwartjes van procenten in de inflatie maken honderden miljoenen guldens uit op de kosten van de collectieve sector'', aldus de premier.

Een groot deel van de extra bezuinigingen is nodig als compensatie voor de hogere uitgaven voor de opvang van asielzoekers, 2,2 miljard gulden. Ook de lage inflatie zorgt voor financiële krapte. Omdat een aantal kostenposten geen inflatiecorrectie in zich heeft – zoals het merendeel van de reeds afgesloten overheidscao's en de kosten voor de sociale zekerheid en de gezondheidszorg – drukken die verhoudingsgewijs minder op de begroting. De ministerraad sprak gisteren voor het eerst over de brief waarin Zalm het financiële kader schetst. Daarin geeft deze aan dat er dit jaar ruim 3 miljard moet worden bezuinigd en volgend jaar 4,8 miljard. De maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat het rijk meer uitgeeft dan in het regeerakkoord was afgesproken. Volgens premier Kok is het nog te vroeg om echt conclusies te trekken. ,,Het zijn de eerste beschouwingen, er is nog niet zoveel over te zeggen. Maar feit is wel dat we naast het oplossen van de concrete begrotingsproblemen ook zullen zoeken naar een antwoord op de inflatie.''