KLM-pensioenen in BV

De KLM heeft deze maand zijn afdeling die door de drie KLM Pensioenfondsen belast is met uitvoering van de pensioenregelingen en het vermogensbeheer verzelfstandigd. De nieuwe onderneming heet KLM Pensioenfondsenkantoor BV. De drie fondsen werden in 1932, 1947 en 1978 opgericht en hebben nu een belegd vermogen van 14 miljard gulden. Bij de fondsen hebben 25.000 KLM-werknemers hun pensioen ondergebracht.