Kerkelijke rechtbanken

Het artikel `Kerkelijke rechtbanken beticht van duivelskunsten' (NRC Handelsblad, 30 maart) heb ik als protestant met stijgende verbazing gelezen. Niet omdat ik sta te kijken van de bizarre atavistische rooms-katholieke `rechtbank'-praktijken, maar omdat er blijkbaar rk-gelovigen zijn die `moeite hebben met de manier waarop kerkelijke rechtbanken echtscheidingsprocedures afhandelen'. Immers, als rooms-katholiek konden zij toch weten hoe een en ander binnen hun kerk is geregeld. Lees Dr. Vlimmen (een boek uit 1936) er maar op na (in mijn uitgave van 1976, pagina 132 e.v.). Ook de sprekend opgevoerde Limburgse advocaat F. Mulders is blijkens zijn uitspraak: ,,Zoiets doet denken aan de methoden van de inquisitie'', niet helemaal in de materie ingevoerd.

Mijn Van Dale, 8e druk, 1975, meldt in voce `inquisitie':

1) onderzoek naar misdrijven tegen geloof en zeden bij leden van de rk-kerk vanwege de overheid van die Kerk;

2) instelling, rechtbank belast met dit onderzoek en met het terechtwijzen en straffen der afvalligen.

Ergo: wat in het artikel beschreven wordt `doet niet denken aan' maar is eenvoudig inquisitie.