Europees geld

In de krant van 30 maart berichtte u onder de kop `Europees geld naar kas PvdA' over het illegaal aanwenden van Europees geld. Aangezien ik, ook in dezen, de nuance zoek, zou ik graag gezien hebben dat de weigering van de VVD om inlichtingen te verstrekken even prominent vermeld was. Belangrijker lijkt mij echter dat niet werd vermeld welke partij zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegale praktijken. Het zou u sieren wanneer dit alsnog – even prominent – wordt meegedeeld.