Verlaging van eurorente goed onthaald

In Europa is vandaag gunstig gereageerd op de forse verlaging van de geldmarktrente met een half procentpunt die de Europese Centrale Bank gisteren heeft bekendgemaakt.

De koersen op de effectenbeurzen openden vanmorgen over een breed front zo'n anderhalf procent hoger. Op de obligatiemarkten daalde de rente voor de lange termijn, die bepalend is voor onder meer de hypotheektarieven, met ruim 0,1 procent.

President Duisenberg van de Europese Centrale Bank kondigde gisteren in Frankfurt aan dat de basisherfinancieringsrente, het belangrijkste tarief van de centrale bank, wordt verlaagd van 3 naar 2,5 procent. Deze rente werkt door in de tarieven op kortlopende schulden, zoals rood staan bij de bank en persoonlijke leningen.

De rente in Europa staat nu op het laagste punt sinds de vroege jaren zestig. Hoewel op de financiële markten wel met een renteverlaging rekening werd gehouden was de omvang van de renteverlaging van een half procentpunt een grote verrassing. Duisenberg maakte gisteren duidelijk dat niet moet worden gerekend op nog meer verlagingen. Ook president Trichet van de Franse centrale bank zei dit vanmorgen.

In navolging van de ECB verlaagden ook Zwitserland en Denemarken, dat niet aan de euro meedoet, hun rentetarieven. Eerder had de Bank of England haar rente al met een kwart procentpunt omlaaggebracht.

De maatregel van de ECB ging vergezeld van een oproep aan de regeringen van de elf eurolanden om hun begrotingstekorten ook bij een verslechterende economie in de hand te houden en maatregelen te nemen die de arbeidsmarkt flexibeler maken. De Duitse regering liet vanmorgen bij monde van een zegsman van het ministerie van Financiën weten de rentestap van de ECB toe te juichen en er zelf alles aan te doen om de economische groei te bevorderen.

In de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank is niet formeel gestemd over de rentemaatregel. Volgens Duisenberg hadden enkele landen wel reserves. Hoewel het met Duitsland en Italië, die samen de helft uitmaken van het eurogebied, economisch slecht gaat kampen veel kleinere economieën juist met een verhoudingsgewijs hoge groei en inflatie, waar de renteverlaging haaks op staat. Voor Nederland kwam vanmorgen het jongste inflatiecijfer over maart binnen op 2,2 procent. Dat is anderhalf procent boven het Europese gemiddelde. Het Centraal Planbureau liet vanmorgen weten zijn woensdag nog gepubliceerde inflatieraming voor 1999 alsnog te verhogen. Veel waarnemers noemden die raming, van 1,25 procent, al te laag. De Nederlandsche Bank liet zich vanmorgen niet uit over de opstelling van bankpresident Wellink in de ECB-raad.

ECB-president Duisenberg zei gisteren dat de Europese economie tekenen van vertraging vertoonde, maar zei zeker niet te vrezen voor een recessie. Vanmorgen maakte de Europese Commissie bekend dat het consumentenvertrouwen in het eurogebied in maart licht is verslechterd. Duisenberg zei gisteren dat voor een grote rentestap is gekozen in plaats van een verlaging van een kwart procentpunt om de indruk weg te nemen dat het de eerste van een reeks kleine rentestapjes zou worden. De koers van de euro zakte vanmorgen wat weg, van 1,085 dollar naar onder de 1,08 dollar.