Thuiszorg geschaad door falend bestuur

Falend management, een ondoorzichtige organisatie en blunders hebben de thuiszorg in het IJmondgebied geschaad. Ook is er bij de Stichting Thuiszorg IJmond sprake van niet toelaatbare belangenverstrengeling bij bouwprojecten.

Dit blijkt uit onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen.

De thuiszorg in Drenthe, op de Veluwe en in de Flevopolder, verenigd in de Pantheon Zorggroep, bestaat uit een ondoorzichtige kluwen stichtingen en besloten vennootschappen. Daar is geen heldere financiële scheiding tussen premiegeld en ander gemeenschapsgeld, is eveneens sprake van belangenverstrengeling en bestaat het vermoeden dat premiegeld is gebruikt voor ondernemingen, zo leert het eveneens gisteren gepubliceerde onderzoek van de Economische Controledienst (ECD).

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn), die de onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer zond, kondigde daarbij aan dat zij op korte termijn het toezicht in de thuiszorg wil verscherpen. De Ziekenfondsraad en de verzekeraars moeten een zwaardere rol krijgen met meer bevoegdheden.

Volgens Vliegenthart is de overheid medeschuldig aan de onduidelijkheid die heerst in de thuiszorg en aan het gebrek aan voldoende toezicht. In haar brief aan de Kamer verwijt zij de Inspectie dat deze te laat alarm heeft geslagen over de situatie bij de thuiszorg in IJmond.

Vliegenthart vroeg eind september de ECD met voorrang een onderzoek te doen naar de Pantheon Zorggroep. Uit berichten in de media zou zijn gebleken dat een van de bestuurders misbruik zou hebben gemaakt van zijn positie bij de aankoop van grond voor zijn woning. Daarover is de ECD echter niets ter ore gekomen dat een strafbaar feit doet vermoeden.

De ECD hekelt wel de zeer ondoorzichtige structuur, al is daar sinds de aankondiging van het onderzoek verbetering in gebracht.

Correctie:

In het bericht Scherpe controle op thuiszorg (vrijdag 9 april, pagina 1) werd

gemeld dat de Pantheon Zorggroep is beticht van falend management. Dat was

onjuist.