Stemmen geronseld in Bergen op Zoom

De politie van Bergen op Zoom heeft proces-verbaal opgemaakt tegen ,,een aantal mensen'' wegens het ronselen van stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden. De Bergse oppositieleider en ex-wethouder A. Linssen zegt te hebben vernomen dat het om ten minste vier personen gaat. Het openbaar ministerie in Breda onderzoekt of de verdenkingen ernstig genoeg zijn om tot strafvervolging over te gaan.

Het onderzoek naar ronselpraktijken begon op 23 februari, op verzoek van burgemeester A. van den Berg, het hoofd van de stembureaus. Ze ondernam actie na een klacht van Linssen (leider van de Lijst-Linssen) en de VVD over het ronselen van stemmen in de kerkdorpen Halsteren en Lepelstraat. Voor, tijdens en na de verkiezingen heeft de politie buurtonderzoek gedaan. Ze bezocht honderd woningen in de kerkdorpen Halsteren en Lepelstraat en sprak met een aantal bejaarden. Na 3 maart ondervroeg de politie nog eens 185 personen, onder wie gevolmachtigden en mensen die per volmacht hadden gestemd.

Vóór het onderzoek noemde fractievoorzitter J. Roks van de VVD in het dagblad BN De Stem de namen van drie ronselaars: M. van Eekelen, J. de Koning en P. Roosendaal, allen behorend tot de (Halsterense) partij Gemeentebelangen/ Werknemerspartij, die thans met de PvdA, het CDA en de VVD de coalitie vormt. De politie heeft de drie verhoord, evenals fractievoorzitter A. Roosenboom van de partij Leefbaarheid.

Linssen zegt dat hij op het onderzoek had aangedrongen ,,omdat het ronselen, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 1996, de spuigaten uitliep''. ,,Ik kreeg eind februari van dit jaar snel signalen dat het weer mis ging. Een 85-jarige vrouw deed aangifte dat zich iemand aan haar deur had gemeld die om haar oproepingskaart vroeg en in het bejaardenhuis van Halsteren verdwenen kaarten'', zegt Linssen.

Op de dag van de verkiezingen hebben in Halsteren en Lepelstraat ,,buitengewoon veel mensen'' met een volmacht gestemd, vervolgt Linssen. De Kieswet schrijft voor dat een gevolmachtigde ten hoogste twee stemmen mag uitbrengen en dat hij dat uitsluitend tegelijk met het uitbrengen van zijn eigen stem kan doen.

Burgemeester Van den Berg betreurt dat er in strijd met de Kieswet is gehandeld. Ze meent dat de praktijken geen gevolgen hebben voor het resultaat van de verkiezingen. Oppositieleider Linssen neemt daar geen genoegen mee.