Pas verschenen

B.J.P. van Bavel: Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 - ca.1570. Verloren, 720 blz. ƒ135,–

In de late middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd veranderde het rivierengebied in Gelderland drastisch. De landbouw werd gereorganiseerd in grotere boerderijen, al dan niet in pacht, waar loonarbeid zijn intrede deed en de productie zich op de markt ging richten. De gevolgen worden in deze studie nauwgezet in kaart gebracht.

Maurice Ferares: Het latrinecommando. Tulip Art Editions, 169 blz. ƒ35,–

Het verhaal van de Amsterdamse boekverkoper en verzetsman Nathan Milstein die in 1942 door de SD wordt gearresteerd en gedeporteerd naar een concentratiekamp met vak- en lotgenoten. Na de oorlog gaat Milstein op zoek naar de kampcommandant en vindt hem in 1955 tenslotte in Oost-Berlijn. Ferares, ex-voorzitter van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, schreef eerder Violist in het verzet.

Sigmund Freud: De droomduiding. Boom, 738 blz. ƒ50,–

Vertaling van het bekendste boek van de vader der psycho-analyse. Volgens Sigmund Freud zijn dromen geen bedrog maar een resultaat van bewuste en onbewuste gevoelens en gedachten van de mens. Hele generaties hebben op de Traumdeutung van Freud voortgeborduurd.

Met een inleiding van Harry Stroeken, hoogleraar godsdienstpsychologie en psychoanalyticus.

Guus Vleugel: Mal du siècle. Bas Lubberhuizen, 148 blz. ƒ29,50

Vijftig columns, die de vorige jaar overleden tekstdichter Guus Vleugel begin van dit decennium voor HP/De Tijd schreef. Onderwerpen: van Heidegger tot Sonja Barend, van Foucault tot Maartje van Weegen.

Plus vier interviews met Tessa de Loo, Ischa Meijer, Saul Bellow en Johan Polak.