Nierdialyse niet meer beschermd

De nierdialyse verliest begin 2001 zijn beschermde status. De ziekenhuizen kunnen dan zonder vergunning een dialysecentrum beginnen. Wel moet dan vaststaan dat de kwaliteit van de behandeling kan worden gegarandeerd. Minister Borst schrijft dit de Tweede Kamer. Volgens haar is de dialyse geleidelijk aan een `normale', landelijk voldoende gespreide ziekenhuisbehandeling geworden waarvan verzekeraars en ziekenhuizen jaarlijks omvang en produktie bepalen.