Nachtelijk zwoegen

Soms, als Ria zich omdraait in bed,

Ontstaat een noodtoestand.

Zij komt wel op haar andere zij terecht,

Maar O, haar nachtjapon,

Die is niet meegedraaid,

Die is gebleven waar hij was.

Zie, daar ligt zij, stijf omwikkeld,

En haar stemming is geprikkeld.