Minder afwijzend over grondtroepen

In NAVO-landen staat de publieke opinie minder afwijzend tegenover een grondoffensief in Kosovo dan de politieke leiders. Terwijl uit opiniepeilingen blijkt dat een toenemend deel van de bevolking voor de inzet van grondtroepen is, blijven regeringsleiders uiterst voorzichtig.

Het meest stellig in zijn afwijzing was gisteren de Britse premier Tony Blair, die het zenden van grondtroepen zonder een vredesregeling in Kosovo uitsloot. Blair zei te geloven dat de bommencampagne ,,succesvol'' zal zijn, al gaat die volgens hem nog lang duren. Ook de Amerikaanse regering blijft herhalen niet van plan te zijn om grondtroepen in Kosovo in te zetten.

In Italië zou de inzet van grondtroepen tot politieke spanningen en mogelijk de val van het kabinet leiden. Leiders van de regerende centrum-linkse coalitie onderstrepen dat grondtroepen niet aan de orde zijn. ,,Italië zegt neen tegen een hypothese die nooit in overweging is genomen'', aldus minister van Defensie Carlo Scognamiglio.

De rood-groene regering in Duitsland wijst het sturen van soldaten om vrede af te dwingen voorlopig af. Ze weet zich gesteund door de oppositie. De Beierse minister-president Edmund Stoiber (CSU) is bang dat grondtroepen een negatief effect kunnen hebben op de houding van de Russen.

Ook de Nederlandse regering heeft zich uitgesproken tegen een grondoffensief. Het zou ,,de hele Balkan in vuur zetten'' en kunnen uitmonden in ,,een Derde Wereldoorlog'', aldus minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) deze week. Wel is het kabinet in beginsel bereid mee te werken aan kleinschalige militaire operaties op de grond in Kosovo.

Canada is het eerste NAVO-land dat heeft toegegeven dat de NAVO rekening houdt met het inzetten van grondtroepen in een vijandige omgeving. ,,De NAVO moet zeer zeker naar andere opties kijken'', aldus de Canadese minister van Defensie, Art Eggleton. ,,De militaire planners en het Candese leger bekijken nu wanneer grondtroepen zullen worden ingezet.''

Een meerderheid van de Franse bevolking is voorstander van het zenden van grondtroepen naar Kosovo. De percentages verschillen per enquête, maar de ontwikkeling is onmiskenbaar. Niet alleen worden de huidige luchtacties gesteund, een toenemend aantal Fransen meent dat grondtroepen nodig zijn om het werk af te maken. De steun voor het zenden van grondtroepen is groter naarmate het doel meer is beperkt tot humanitaire hulp en het beschermen van burgers uit Kosovo.

Ook de steun van het Amerikaanse publiek voor de inzet van grondtroepen in Kosovo groeit. De meeste Amerikanen verwachten dat het conflict nog maanden of zelfs jaren zal duren, en op de inzet van Amerikaanse grondtroepen zal uitlopen. The Wall Street Journal vermoedt dat president Clinton de bereidheid van zijn landgenoten om grondtroepen uit te zenden heeft onderschat. De televisiebeelden van wanhopige vluchtelingen lijken de Amerikaanse publieke opinie te hebben wakker gemaakt. Dat drie Amerikaanse militairen in Joegoslavische handen zijn gevallen, heeft niet geleid tot een massale roep om terugtrekking van alle troepen uit de regio. Het heeft eerder de verontwaardiging over het bewind van Miloševic versterkt.

In Duitsland komt de steun voor de NAVO-luchtaanvallen vooral uit het Westen; 61 procent van de Oost-Duitsers vindt dat het land zich niet had moeten mengen in de oorlog op de Balkan. Eensgezind zijn de Duitsers als het gaat over het inzetten van grondtroepen. Driekwart vindt dat Duitsland daaraan niet moet meedoen.

De NAVO-actie geniet brede steun onder de Nederlandse bevolking. Bijna tweederde van de Nederlanders zou het volgens een NIPO-enquête eens zijn met de luchtstrijd. Voor- en tegenstanders van grondtroepen houden elkaar in evenwicht (beiden circa 45 procent). Mocht het komen tot een grondoffensief, dan zouden Nederlandse militairen daaraan moeten deelnemen, zo meent een ruime meerderheid van de bevolking.

De Britse publieke opinie denkt in meerderheid dat in Kosovo geen vrede kan worden bereikt zonder de inzet van grondtroepen. Maar de helft van alle Britten vindt tegelijkertijd dat Kosovo geen Britse levens waard is.