Kritiek van Kamer op inkrimpen CBS Heerlen

De Tweede Kamer heeft forse kritiek op het voornemen van minister Jorritsma (Economische Zaken) om bij de Heerlense vestiging van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zevenhonderd banen te schrappen.

De minister blijft echter bij haar voornemen. ,,Ik ben van mening dat het CBS efficiënter kan werken'', zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Wel is ze bereid tot wat zij gisteren ,,een open dialoog'' noemde. Maar daarbij staat het einddoel vast: een efficiënter CBS.

In de Tweede Kamer ontmoette de minister niet veel begrip. Zij heeft geen goede argumenten, vond het CDA. PvdA'er Kuijper noemde het voorstel ,,onbegrijpelijk'' en Van Walsem (D66) ,,kan niet akkoord gaan''.

Als de reorganisatie doorgaat, zullen in Heerlen, waar 950 arbeidsplaatsen worden ingevuld door 1100 mensen, 780 werknemers moeten vertrekken. Een deel hiervan zal werk krijgen in de CBS-vestiging in Voorburg. De reorganisatie betekent een arbeidsplaatsenverlies bij het CBS van bijna driehonderd banen op het totaal van 2300 volledige arbeidsplaatsen. Zo'n driehonderd CBS'ers waren naar Den Haag gekomen om te protesteren.

Het bevreemdde veel fracties dat de minister wel een ,,open en helder'' gesprek wil aangaan met het CBS, maar dat tegelijkertijd voor haar vaststaat dat het CBS moet worden ingekrompen.

De minister noemde de kaasschaafmethode, waarbij op alle diensten van EZ evenredig gekort zou worden, ,,te gemakkelijk''. Het regeerakkoord voorziet in een korting op het personeel van de departementen met vijf procent.