Jorritsma belooft `open overleg' over CBS

Minister Jorritsma (Economische Zaken) heeft gisteren verontruste CBS'ers en argwanende Tweede-Kamerleden open overleg toegezegd over haar reorganisatieplannen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij verbond er echter wel voorwaarden aan. Een grote delegatie personeel van de met vergaande sanering bedreigde vestiging in Heerlen hoorden haar opnieuw vaststellen dat Voorburg de hoofdmoot zal vormen van haar toekomstige efficiëntere en effectievere 'cijferfabriek'. Ook blijft zij bij haar wens de beoogde bezuiniging van 33 miljoen gulden te halen door in deze grootste dienst van haar ministerie te snoeien. Andere EZ-diensten blijven vooralsnog buiten schot. Jorritsma wil in haar overleg uitgaan van het eigen businessplan van het CBS. Dat wil zij de komende tijd nader invullen. Tegen de zomer wil zij met uitgewerkte plannen naar buiten komen. (ANP)