Hoger tempo gezamenlijke infraprojecten

Het kabinet maakt tempo met de medefinanciering van infrastructurele projecten door het bedrijfsleven. Vier projecten die tot op heden op de lange baan waren geschoven zijn tamelijk plotseling geselecteerd voor mogelijke publiek private samenwerking (pps).

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over pps, die minister Zalm (Financiën) gisteren heeft verzonden aan de Tweede Kamer.

Het rapport bevat een lijst van 22 projecten die zich lenen voor publiek private samenwerking, tien voor de korte en twaalf voor de wat langere termijn. Tot de `snelle' projecten behoort onder meer de Randstadrail, een spoorverbinding die de grote steden in de Randstad aan elkaar moet vastknopen, terwijl bijvoorbeeld de Amsterdamse metroverbinding Noordzuidlijn wat langer moet wachten op een pps-constructie.

Door samenwerking met het bedrijfsleven hoopt de overheid grote infrastructurele projecten efficiënter te kunnen uitvoeren. Banken en bouwers kunnen daarbij geld meenemen, maar belangrijker is dat zij in een vroeg stadium hun ideeën en kennis kunnen inbrengen. Een bekend voorbeeld van een al lopend pps-project is de Zuidas in Amsterdam, waarin banken, bedrijven en de gemeente Amsterdam gezamenlijk kantoren, railstations en wegen aanleggen.

De animo van het bedrijfsleven voor publiek private samenwerking is erg groot. In de Tweede Kamer was pps echter lange tijd niet meer dan onderdeel van een tamelijk theoretische discussie, maar de laatste maanden is pps hoog op de agenda gekomen. Dat is voornamelijk te danken aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) die, nadat ze nogal wat provincies en gemeenten nee had moeten verkopen wegens geldgebrek, een oproep deed om ideeën aan te dragen voor pps-constructies. Netelenbos deed dat eind vorig jaar bij de presentatie van de hernieuwde Meerjarennota Infrastructuur en Transport (MIT), die een overzicht bevat van alle gewenste wegen, spoorlijnen, bruggen, overslagpunten, havens en bossen.

De hernieuwde dynamiek heeft nu ook zijn weerslag gekregen in de rapportage van het Kenniscentrum PPS, die de pps in Nederland moet signaleren. Twee projecten die in de MIT nog het predikaat `planstudieproject' hadden zijn nu gepromoveerd tot `korte termijn-pps-project', namelijk de A4-snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom en de A59 tussen Rosmalen en Geffen. De A31 bij Leeuwarden en de A35 bij Zwolle, die nu ook in publiek private samenwerking tot stand zouden moeten komen, waren tot voor kort zelfs niet meer dan ,,verkenningen''.