Franse wet mogelijk strijdig met richtlijn

De nieuwe Franse Elektriciteitswet is mogelijk strijdig met de richtlijn van de Europese Unie over de liberalisering van de stroommarkt en met het Verdrag van Rome. Dat antwoordt de Europese Commissie op vragen van de Nederlandse Europarlementariër W. van Velzen. Het gaat om een bepaling die enkele weken geleden bij amendement door de Nationale Assemblee is aanvaard. Daarin staat dat ondernemingen slechts eenmaal in de drie jaar van stroomleverancier mogen wisselen. Als de Franse Senaat die bepaling in de definitieve wettekst overneemt zal de Commissie actie tegen Parijs ondernemen.

De Franse wet kan ook in strijd komen met een bepaling in de richtlijn over de wederzijdse toegang van energiebedrijven op de stroommarkten in de EU-lidstaten.

(Redactie Economie)