Forse winststijging Groothandelsgebouw

Groothandelsgebouw NV in Rotterdam heeft de winst na belastingen vorig jaar verhoogd van ruim 4 miljoen gulden tot 6,238 miljoen. De stijging is het resultaat van het beleid om huurders een ,,kwalitatief hoogwaardig productenpakket'' aan te bieden voor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimten op een A1 locatie. Het bedrijf past nieuwe grondslagen toe zoals die bij beleggingsfondsen voor onroerend goed gebruikelijk zijn.

Onafhankelijke taxatie op basis van marktwaarde minus verkoopkosten heeft geleid tot een herwaardering van 64 miljoen gulden tot 185 miljoen. Mede daardoor is het eigen vermogen toegenomen tot 118 miljoen gulden.