`Bezuinigen op medicijnen zal niet lukken'

Het lukt minister Borst (Volksgezondheid) niet om vanaf 1 januari 2000 medicijnen die in de polikliniek worden voorgeschreven, door het ziekenhuis te laten betalen. Daardoor wordt er volgend jaar tachtig miljoen gulden minder bezuinigd op de uitgaven voor geneesmiddelen.

Dit blijkt uit een uitvoeringstoets die het landelijke tarievenbureau COTG voor de minister heeft opgesteld. Het COTG sluit niet uit dat de maatregel uiteindelijk meer zal kosten dan dat deze oplevert.

Borst verwachtte dat er zuiniger zal worden voorgeschreven, wanneer de geneesmiddelen die medisch specialisten in de polikliniek voorschrijven uit het budget van het ziekenhuis moeten worden betaald. Nu gebeurt dat al met de geneesmiddelen in de kliniek.

Het goedkopere voorschrijven komt doordat de specialist dan gebonden is aan het `formularium' waarin is vastgelegd welke medicijnen wanneer en in welke dosis worden gebruikt.

Ook denkt de minister op die manier gebruik te kunnen maken van de vaak zeer hoge kortingen die ziekenhuisapothekers bij de leveranciers bedingen. Zij gaat er vanuit dat een groot deel van de poliklinisch voorgeschreven medicijnen dan door de ziekenhuisapotheek zal worden geleverd.

De maatregel moet in 2000 een bedrag van 80 miljoen gulden aan `winst' opleveren. In 2001 zou er dan 160 miljoen gulden en vanaf 2002 jaarlijks 240 miljoen gulden kunnen worden bezuinigd. In de polikliniek wordt circa 17 procent van alle recepten uitgeschreven die de openbare apothekers verwerken. Die medicijnen betreffen bijna 30 procent (1,7 miljard gulden) van de kosten.

Het COTG vreest dat de ingreep wel eens averechts zou kunnen werken. Dat is het geval als de leveranciers hun medicijnen aan de ziekenhuizen tegen veel lagere prijzen of zelfs zonder korting gaan leveren. Een groot deel van de kortingen wordt gegeven om een geneesmiddel `in de pen van de specialist' te krijgen.

Volgens het COTG zijn er al aanwijzigingen dat de fabrikanten die stap zetten. Ziekenhuisapothekers meldden deze week dat leveranciers vooruitlopend op de maatregel al bezig zijn hun kortingen te bevriezen of terug te draaien.