Wereldbank ziet nog geen einde van crisis

De economische crisis in de ontwikkelingslanden en de ex-communistische landen zal dieper en langduriger zijn dan zich aanvankelijk liet aanzien. Vóór 2001 valt waarschijnlijk geen herstel te verwachten.

Dit zegt de Wereldbank in gisteren gepubliceerde jaarlijkse rapport Global Development Finance. ,,Ofschoon er enkele bemoedigende signalen van herstel zijn in Azië en Brazilië, is deze crisis nog niet voorbij'', zei Wereldbank-functionaris Uri Dadush in een toelichting. Hij onderstreepte dat de Wereldbank wil waarschuwen tegen zelfgenoegzaamheid nu de economieën in Azië, waar de crisis 21 maanden geleden begon, beginnen op te veren.

De problemen in Azië, Rusland en Latijns Amerika hebben ertoe geleid dat de gemiddelde economische groei in de ontwikkelingslanden inzakte van 4,8 procent in 1997 tot 1,9 procent in 1998. Voor dit jaar verwacht de Wereldbank een vooruitgang van slechts 1,5 procent. Dat is laagste niveau sinds 1982. In 2000 zal de groei aantrekken tot zo'n 3,6 procent, wat altijd nog ruim onder het niveau van voor de crisis is.

De ontwikkelingslanden hebben te kampen met een zware terugslag in de wereldhandel, een forse daling van de grondstoffenprijzen en een inzinking in de toestroom van kapitaal. De groei van de wereldhandel halveerde vorig jaar ten opzichte van 1997 van 10 procent tot 4,6 procent. De geldstroom vanaf de internationale kapitaalmarkt (bank- en obligatieleningen en beleggingen) zakte in van 135,5 miljard dollar tot 72,1 miljard dollar.

Kapitaal is er genoeg in de wereld, maar de geldverstrekkers zijn door de slechte ervaringen met onder meer Rusland veel meer bedacht op mogelijke risico's in ontwikkelingslanden. Ze zijn daarom terughoudend. Dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen, meent de Wereldbank.

De directe buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden verminderden vorig jaar veel minder sterk, namelijk van 163,4 miljard dollar tot 155 miljard dollar. In enkele crisislanden in Azië was zelfs sprake van een groei. Door de waardedaling van lokale valuta's en bedrijven werd het voor buitenlandse investeerders relatief goedkoop daar belangen te verwerven.

De totale particuliere kapitaalstroom naar ontwikkelingslanden (leningen, beleggingen en investeringen) verminderde vorig jaar met 24 procent van 299 miljard dollar naar 227 miljard dollar. De voorgaande zeven jaar was er een gestage groei geweest, vanaf een niveau van 44 miljard dollar in 1990.

De Wereldbank schat dat tussen juli 1997, toen de crisis begon, en december vorig jaar de internationale gemeenschap (onder meer via IMF en Wereldbank) 190 miljard dollar aan leningen voor Thailand, Zuid-Korea, Indonesië, Rusland en Brazilië ter beschikking heeft gesteld, waarvan 63 miljard dollar is gebruikt.

Dadush noemde het ,,geen gezonde situatie'' dat de groei van de wereldeconomie sterk afhankelijk is van de consumptie en de aandelenmarkt in de VS. (AP, Reuters, ANP)