`Vliegveld in Rotterdam dicht in 2005'

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil dat het vliegveld Rotterdam Airport in 2005 wordt gesloten.

De licht-groene coalitie van PvdA, CDA, GroenLinks en kleine christelijke partijen in Provinciale Staten meent dat het Rotterdamse vliegveld kan verdwijnen als de hogesnelheidslijn van Amsterdam via Rotterdam naar Brussel in 2005 gereed is.

Het standpunt van GS staat haaks op dat van de gemeente Rotterdam en de NV Luchthaven Schiphol die vorig jaar overeenkwamen dat Rotterdam Airport beschikbaar moet blijven voor zakelijk luchtverkeer. Schiphol is de exploitant van Rotterdam Airport. De provincie heeft overigens, evenals de gemeente Rotterdam, geen enkele bevoegdheid om Rotterdam Airport te sluiten.

Het program van het Zuid-Hollandse provinciebestuur is een compromis tussen GroenLinks dat direct sluiting van Rotterdam Airport wilde en het CDA en de overige coalitiepartijen die daar niet voor voelden. Door de sluiting te koppelen aan de komst van de HSL werd een compromis in Gedeputeerde Staten mogelijk.

De toekomst van de Rotterdamse luchthaven zal door het rijk worden vastgelegd in een aanwijzingsbesluit. Dat wordt niet voor 2001 verwacht. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) deelde de Tweede Kamer onlangs in een brief mee dat het rijk, vooruitlopend op de aanwijzing, zal meewerken aan een verbod voor nachtvluchten op Rotterdam Airport en aan maatregelen om de geluidsoverlast te beperken.

Netelenbos gaat ook onderzoeken of de zogenoemde kleine luchtvaart die vanaf Rotterdam Airport opereert, naar het vliegveld van Lelystad kan worden overgeplaatst.

De gemeente Rotterdam probeert al ruim een jaar de kleine luchtvaart en de sportvliegers naar elders in Nederland te verplaatsen, maar zonder enig succes. Er wordt nu gewerkt aan plannen om de kleine vliegtuigen van geluiddempers te voorzien.

In Hamburg is gebleken dat de geluidsoverlast daardoor aanmerkelijk wordt verminderd.