Vijftien jaar geëist tegen Andreotti

In het proces tegen de zevenvoudige Italiaanse premier Giulio Andreotti is vijftien jaar cel en een verbod op het bekleden van publieke functies geëist. Andreotti zou decennia lang de Siciliaanse mafia hebben beschermd in ruil voor stemmen.

Andreotti, die een sleutelrol heeft gespeeld in de naoorlogse politiek, is 80 jaar. De eis komt in feite neer op levenslang. ,,Bij de lengte van de gevraagde straf is rekening gehouden met de ernst van de misdaad'', zei aanklager Roberto Scarpinato.

In een proces dat meer dan drie jaar heeft geduurd, heeft het openbaar ministerie van Palermo het beeld geschetst van een politicus die zijn ziel heeft verkocht aan de mafia. Andreotti zou eind jaren zestig, begin jaren zeventig een beslissende sprong vooruit hebben kunnen maken in de nationale politiek dankzij de stemmen waarvoor de mafia zorgde.

In ruil daarvoor heeft Andreotti, zo luidt de aanklacht, de mafia politieke en economische bescherming geboden. Zo heeft Andreotti er volgens het openbaar ministerie voor gezorgd dat veroordelingen van mafiabazen in cassatie ongedaan werden gemaakt.

In het proces hebben verklaringen van mafiosi die zijn gaan samenwerken met de justitie, een belangrijke rol gespeeld. Andreotti heeft deze zogeheten pentiti (spijtoptanten) afgeschilderd als leugenaars die alles nazeggen wat hen is ingefluisterd door zijn politieke vijanden, in ruil voor opname in het beschermingsprogramma voor belangrijke getuigen.

Kenmerkend voor de aanklacht is, volgens de aanklagers, een ontmoeting die Andreotti zou hebben gehad met de gevreesde peetvader Totò Riina, de baas der bazen. De twee zouden elkaar toen met een kus hebben begroet, als teken van wederzijds respect. Veel Italianen twijfelen aan die specifieke reconstructie, maar vermoeden dat Andreotti gezien zijn politieke steun aan Sicilië wel heeft samengewerkt met peetvaders.

Andreotti, senator voor het leven, speelt nog een prominente rol in Italië. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om zijn visie te geven op actuele thema's en heeft uitstekende contacten binnen het Vaticaan.