Veiligheidsraad begint debat over nieuw Irak-beleid

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren tijdens een besloten zitting een begin gemaakt met een debat over een nieuw beleid ten aanzien van Irak en de ontwapening van dat land. Verwacht wordt dat de inzake Irak scherp verdeelde Veiligheidsraad geruime tijd zal nodig hebben om tot overeenstemming te komen. Er is geen enkel toezicht meer op de bewapening van Irak sinds Bagdad half december de banden met de VN-ontwapeningscommissie UNSCOM afsneed na de vierdaagse Amerikaans-Britse bombardementen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië staan erop dat UNSCOM, eventueel in gewijzigde vorm, naar Irak terugkeert; een aanzienlijk deel van de Veiligheidsraad echter wil een andere vorm van controle. Ter onderstreping van dit standpunt werd gisteren op aandringen van Rusland UNSCOM-chef Richard Butler van de bijeenkomst geweerd. (AP)