TIJDSCHRIFTEN

Twee bladen die gespecialiseerd zijn in golf:

GolfJournaal Officieel orgaan van de Nederlandse Golf Federatie met veel clubnieuws en verslagen van Nederlandse toernooien. Verschijnt tien keer per jaar. Wordt gratis toegezonden aan alle leden van bij de NGF aangesloten clubs.

Golfers Magazine Luxe uitgevoerd tijdschrift. Verschijnt negen keer per jaar met veel aandacht voor golfinstructie, toerisme, voorbeschouwingen en verslagen van de grote toernooien en golfequipment. Losse verkoop en abonnementen. Informatie:

(020) 660 42 73.